W jakiej kosteczce słuchowej występuje trzon?

  • malleus
  • incus
  • stapes

Kosteczki słuchowe

Ucho .. kosteczki słuchowe i trąbkę słuchową. Jama bębenkowa to przestrzeń powietrzna wewnątrz kości skroniowej pomiędzy błoną bębenkową a uchem wewnętrznym, która łączy się z komórkami powietrznymi wyrostka sutkowego. Kosteczki słuchowe układają się w łańcu ...