Położenie narządów

anatomia24.pl & położenie narządów

Serce .. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego do dołu, przodu i w stronę lewą. Wyróżnia się wierzchołek, zwany koniuszkiem ( łac. apex ) należący do komory lewej oraz podstawę serca... Węzły chłonne .. Położenie węzłów chłonnych jest różne, praktycznie występują w pobliżu wszystkich narządów, skąd zbierają odpływającą z nich chłonkę. Jeden narząd może posiadać odpływ do kilku grup węzłów. Te węzły, które zaopatrują konkretny narząd lub okolicę noszą nazwę węzłów regionalnych np. dla kończyny górne...