Jak nazywana jest inaczej cewka zbiorcza kanalika nerkowego?

  • cewka kręta
  • cewka prosta
  • pętla nefronu

Kanalik nerkowy

Nerka .. kanalikami nerkowymi. Nerkę można podzielić na płaty i zraziki. Płaty utworzone są przez piramidę i przylegającą do niej korę. Zraziki to obszar kory zawierający promień rdzeniowy i naczynia międzyzrazikowe. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Ana ... Nefron .. kanalika proksymalnego ( I rzędu ), części cienkiej ramienia zstępującego pętli nefronu ( Henlego ), części cienkiej i grubej ramienia wstępującego pętli nefronu i kanalika dystalnego ( II rzędu ). Z nefronów mocz odprowadzany jest przez kanaliki zbi ...