Wszystkie kości czaszki

anatomia24.pl & wszystkie kości czaszki

Kości czaszki .. wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki łącznej nazwane ciemiączkami. Są to pasma łącznotkankowe na pograniczu sąsiednich kości. Duże znaczenie mają przede wszystkim dwa ciemiączka: przednie i tylne. Ciemiączko przednie o kształcie przypomi...