Jakie płaciki półkul móżdżku leżą na jego powierzchni dolnej?

  • płacik prosty, płacik dwubrzuścowy, kłaczek
  • przewiązka języczka, płacik prosty, migdałek móżdżku
  • płacik dwubrzuścowy, migdałek móżdżku, kłaczek

Płaciki móżdżku

Kresomózgowie .. płacie potylicznym znajdują się ośrodki wzrokowe. Następstwem uszkodzenia będzie zaburzenie widzenia. W płacie skroniowym zachodzi analiza doznań słuchowych. W głębi bruzdy bocznej znajduje się część kory tzw. wyspa. Wewnątrz półkul mózgowych znajduj ... Nerwy czaszkowe .. płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny dolny ). Nerw bloczkowy ( n. IV ) unerwia tylko jeden mięsień gałki ocznej ( sk ...