Jaki ruch jest wykonywany w stawie zawiasowym?

  • zgięcia i prostowania
  • przywodzenia i odwodzenia
  • obrotowy

Staw zawiasowy

Układ kostno-stawowy .. stawowy jest fundamentem ( szkieletem ) całego ciała. Jego podstawowym elementem jest kość ( łac. os ), część tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpow ... Kości przedramienia .. staw zawiasowy umożliwiający ruchy zginania i prostowania. Staw ramienno - promieniowy tworzą: główka kości ramiennej oraz dołek głowy kości promieniowej. Jest to staw kulisty. Staw wzmacniają więzadło poboczne łokciowe i poboczne promieniowe. Staw p ...

Kości uda .. stawem zawiasowym, w którym możliwe są ruchy zginania i prostowania, jednak możliwe są również ruchy obrotowe w każdym położeniu stawu kolanowego, z wykluczeniem maksymalnego wyprostowania i zgięcia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz ... Kości stopy .. stawem zawiasowym umożliwiającym ruchy zginania i prostowania. Staw skokowy dolny jest połączeniem między kością skokową i piętową oraz kością skokową, piętową i łódkową. Jest stawem złożonym, w którym zachodzą ruchy zginania i prostowania, przywodze ...