Obojczyk części

anatomia24.pl & obojczyk części

Serce .. obojczykowej środkowej lewej w piątej przestrzeni międzyżebrowej. Długość serca wynosi średnio 12 - 15 cm, szerokość 9 - 15 cm. U mężczyzny serce waży przeciętnie 300 g, u kobiety mniej, średnio 260 g. W budowie wewnętrznej serca zaznacza się podział na cztery części: dwa przedsionki i dwie komory. ... Mięśnie klatki piersiowej .. obojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pectoralis major ) położony jest najbardziej zewnętrznie ze wszystkich mięśni grupy powierzchownej. Kształtem swym zbliżony jest do trójkąta. Rozpoczyna się na przyśrodkowej części obojczyka, mostku i chrząstkach żeber od II do ...

Mózgoczaszka .. obojczykowo - sutkowy. Wyrostek suktowy zawiera wewnątrz liczne jamki, czyli komórki sutkowe wypełnione powietrzem. Część bębenkowa tworzy większą część przewodu słuchowego zewnętrznego i znajduje się do przodu od wyrostka sutkowego. Kość klinowa Kość klinowa ( łac. os sphenoidale ) jest pojedynczą ... Kości kończyn .. obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podu...

Kości obręczy barkowej .. obojczyk i łopatka. Obojczyk Obojczyk ( łac. clavicula ) jest kością długą wygiętą w kształt litery S. Część bliższa ( przyśrodkowa ) wygięta jest do przodu, boczne do tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi kon...