Przewód żółciowy wspólny

anatomia24.pl & przewód żółciowy wspólny

Dwunastnica .. przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka,... Pęcherzyk żółciowy .. przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając łuk. Przewód wątrobowy wspólny długości 2 - 6 cm biegnie od wnęki wątroby, często równolegle z przewodem pęcherzykowym, z którym łączy się w przewód żółciowy wspólny ( łac. ductus choledochus ) uchodząc...