Jaki trójkąt szyi jest ograniczony przez dwa brzuśce mięśnia dwubrzuścowego?

  • trójkąt tętnicy szyjnej
  • trójkąt podżuchwowy
  • trójkąt tarczowy

Trójkąt szyi

Mięśnie głowy .. trójkąta leżącego na tylnej i bocznej stronie skrzydełka nosa oraz obniżacz przegrody odchodzący od mięśnia okrężnego ust. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( ... Mięśnie szyi .. trójkątny i biegną od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych do pierwszego i drugiego żebra. Ich zadaniem jest zginanie kręgosłupa szyjnego do przodu, a przy jednostronnym skurczu do boku. Są również mięśniami wdechowymi, gdyż unoszą żebra ku górze. ...