Tchawica i oskrzela

anatomia24.pl & tchawica i oskrzela

Układ oddechowy .. tchawicę, oskrzela i płuca. Górne drogi oddechowe stanowią: jama nosowa, jama ustna, gardło i krtań, zaś dolne: tchawica, oskrzela i płuca. Powietrze przechodzące przez górne drogi oddechowe zostaje wpierw ogrzane, nawilżone i oczyszczone. Aby zachować ciągłą drożność dróg oddechowych ich ściany wzm... Tchawica Tchawica ( łac. trachea ) jest sprężystym, nieparzystym przewodem przechodzącym w swoim górnym biegunie w krtań, zaś ku dołowi rozgałęziającym się na oskrzela główne. Miejsce podziału to rozdwojenie tchawicy. Narząd ten znajduje się do przodu od przełyku odpowiadając położeniem względem kręgosłupa o...

Oskrzela główne .. tchawicy a kończą w miejscu wejścia do płuc ( wnęka płuc ) by tam ulec podziałowi na mniejsze odgałęzienia tworząc drzewo oskrzelowe. Do tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniejszy, zaś oskrzele lewe... Drzewo oskrzelowe .. tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występuje błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z element...

Płuca .. tchawicy i oskrzeli znajdują się węzły chłonne oskrzelowo - płucne ( w miejscu odejścia oskrzeli płatowych ), węzły chłonne płucne ( miejsce dalszego podziału oskrzeli ), węzły tchawiczo - oskrzelowe górne i dolne ( kąty miedzy tchawicą a oskrzelem ), węzły tchawicze ( wzdłuż tchawicy ). Naczynia ch... Śródpiersie .. tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chłonne śródpiersiowe przednie. W śródpiersiu środkowym znajdują się: serce ...