W jakiej ścianie komory trzeciej znajduje się zachyłek wzrokowy?

  • przedniej
  • tylnej
  • dolnej

Komora trzecia

Kresomózgowie .. komory boczne składające się z części środkowej położonej w płacie ciemieniowym oraz rogów: przedniego znajdującego się w płacie czołowym, tylnego w płacie potylicznym oraz rogu dolnego w płacie skroniowym. Obie komory łączą się otworem międzykomorow ... Międzymózgowie .. komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu położona jest szyszynka. Szyszynka ( łac. glandula pinealis ) jest niewielkim gruczołem wewnątrzwydzielniczym regulujący r ...

Śródmózgowie .. komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ... Opony mózgowo-rdzeniowe .. komorowym mózgu oraz kanale centralnym rdzenia kręgowego znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Płyn mózgowo - rdzeniowy jest przejrzystego koloru wodnistą cieczą ochraniającą dodatkowo ośrodkowy układ nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące ...

Oko .. komora przednia i komora tylna gałki ocznej, soczewka oraz ciało szkliste. Do narządów dodatkowych oka należą: mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak sama nazwa wskazuje, jest mocną i twardą błoną włóknistą, zwykle matowa i ...