Wyrostek sutkowy z tyłu czaszki

anatomia24.pl & wyrostek sutkowy z tyłu czaszki

Jamy i doły czaszki .. wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej. Zawiera nerwy i naczynia szczękowe. Ostatni, dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowego. Znajduje się w nim ślinianka przyuszna, nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i nerw uszno - skroniowy. Dorota Koz...