Gałęzie trzewne aorty piersiowej

anatomia24.pl & gałęzie trzewne aorty piersiowej

Aorta i gałęzie aorty .. gałęzie oskrzelowe, przełykowe, śródpiersiowe, osierdziowe, tętnice przeponowe górne, międzyżebrowe tylne i tętnica podżebrowa. Aorta brzuszna jest miejscem ujścia tętnic lędźwiowych, przeponowych dolnych, nadnerczowych środkowych, nerkowych, jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezko...