Do jakiej struktury sięga szczelina podłużna mózgu?

  • do ciała migdałowatego
  • do ciała modzelowatego
  • do przedmurza

Szczelina podłużna mózgu

Kresomózgowie .. szczeliną podłużną mózgu oraz biegnącą poprzecznie szczeliną oddzielającą ją od móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ciemie ...