Jaką gałąź wysyła nerw twarzowy przed wyjściem z czaszki?

  • nerw uszny tylny
  • gałąź dwubrzuścową
  • nerw skalisty większy

Nerw twarzowy

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na p ... Nerwy czaszkowe .. Nerw twarzowy ( n. VII ) unerwia mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. ...

Ucho .. nerw twarzowy. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne jest zamkniętym układem kostnym ( błędnik kostny ) wypełnionym płynem zwanym przychłonką ( perylimfą ), w której zawieszony jest błędnik błoniasty zawierający śródchłonkę ( endolimfę ). Błędnik kostny zb ...