Guzowatość potyliczna wewnętrzna

anatomia24.pl & guzowatość potyliczna wewnętrzna

Mózgoczaszka .. guzowatość potyliczną zewnętrzną. Znajdują się na niej kłykcie potyliczne położone bocznie względem otworu wielkiego. Kłykcie potyliczne łączą się powierzchnią stawową z pierwszym kręgiem szyjnym. Przez podstawę kłykcia przebiega kanał nerwu podjęzykowego ( n. XII ). Na powierzchni wewnętrznej, a do...