Ujście gardłowe trąbki słuchowej

anatomia24.pl & ujście gardłowe trąbki słuchowej

Jama nosowa .. ujście gardłowe trąbki słuchowej. Małżowina środkowa nosa jest nieco krótsza od małżowiny dolnej i może zawierać komórki sitowe. Poniżej małżowiny znajduje się przewód nosowy środkowy zawierający komórkę powietrzną zwaną puszką sitową oraz ujścia dla zatoki szczękowej, komórek sitowych oraz zatoki c... Gardło .. ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włóknistej, mięśniowej i zewnętrznej. W warstwie mięśniowej obecne są mięśnie odpowiedzialne za zwężanie i dźwiganie gardła. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatom...