Na jakiej wysokości kończy się okrężnica zstępująca?

  • rozdwojenia aorty na tętnice biodrowe wspólne
  • lewego grzebienia biodrowego
  • lewego otworu zasłonowego

Okrężnica zstępująca

Okrężnica .. okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po lewej stronie ciała. Zstępnica przebiega od góry ku dołowi przechodząc w esicę. Osi ...