Zrazik płucny

anatomia24.pl & zrazik płucny

Płuca .. zrazików. W obrębie zrazika występuje od kilkunastu do około 30 gronek. Platy i zraziki oddzielone są przegrodami łącznotkankowymi. Każde z płuc wyglądem swym przypomina stożek w związku, z czym wyróżnić można powierzchnię boczną ( żebrową ), przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Po...