W jakim miejscu leży wejście do krtani?

  • w tylnej ścianie części krtaniowej gardła
  • w przedniej ścianie części krtaniowej gardła
  • w przedniej ścianie przełyku

Wejście do krtani

Krtań .. wejście do krtani. Z jej brzegów bocznych ku tyłowi do chrząstek nalewkowatych biegną fałdy błony śluzowej zwane fałdami nalewkowo - nagłośniowymi. Dolna część nagłośni łączy się odpowiednim więzadłem z powierzchnią tylną chrząstki tarczowatej. Jama ... Oskrzela główne .. wejścia do płuc ( wnęka płuc ) by tam ulec podziałowi na mniejsze odgałęzienia tworząc drzewo oskrzelowe. Do tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniej ...