Długość śledziony

anatomia24.pl & długość śledziony

Śledziona .. Długość śledziony wynosi 12 cm, szerokość około 7 cm. Przeciętna masa to 150 - 200 g. Jednak w stanach chorobowych rozmiary i waga śledziony mogą ulec zmianie. Narząd odznacza się dużą ruchomością, silne wstrząsy np. podczas biegu mogą powodować bóle. Prawidłowa śledziona ułożona jest wzdłuż żebra d...