Niestałe elementy stawów

anatomia24.pl & niestałe elementy stawów

Układ kostno-stawowy .. niestałe elementy to: trzeszczki, łąkotki, kaletki maziowe, obrąbki stawowe. Wyróżnia się stawy proste ( utworzone przez dwie kości ) oraz złożone ( wiele kości ) oraz stawy jednoosiowe tj. zawiasowy, obrotowy i wieloosiowe np. eliptyczny, siodełkowaty, kulisty. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher...