Jakie przyczepy posiada mięsień równoległoboczny?

  • dolny odcinek więzadła karkowego, guzki tylne wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych
  • brzeg przyśrodkowy łopatki, dolny odcinek więzadła karkowego,
  • guzki tylne wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych, brzeg przyśrodkowy łopatk

Mięsień równoległoboczny

Mięśnie grzbietu .. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolicy karku i górnej części grzbietu. Oba mięśnie, prawy i lewy, układają się tak, że wyglądem swym przypominają kaptur. Mięsień leży najbardziej powierzchownie. Podnos ...