Jaka część żołądka łączy go z dwunastnicą?

  • ujście odźwiernikowe
  • trzon
  • ujście wpustowe

żołądek a dwunastnica

Układ pokarmowy .. żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez ... Żołądek .. żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do dołu i na prawo. Swoim wyglądem przypomina hak, choć przeważnie jego kształt jest zmienny. Pojemność wynosi 1 - 3 litry. W budowie zewnętrznej wyróżniono w żołądku wpust, dno, trzon, oraz część odźwie ...

Jelito cienkie .. żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jelita cienkiego obejmuje otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarm ... Dwunastnica .. żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto char ...

Jelito czcze i jelito kręte .. żołądka, dwunastnicy, odbytnicy czy tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Wątroba .. żołądka, dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia ...

Trzustka .. żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzikó ...