Kulszowa kość

anatomia24.pl & kulszowa kość

Dno miednicy .. kulszowych łącznie z guzami kulszowymi, więzadła krzyżowo - guziczne, w końcu wierzchołek kości guzicznej. Oznacza to, że kąty rombu utworzone są z przodu przez spojenie łonowe, od tyłu kość guziczną i bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje się pomiędzy przedsionkiem pochwy a odbytem... Kości kończyn .. kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, T...

Obręcz miednicza .. kulszowa Kość kulszowa ( łac. ischii ) tworzy tylny i dolny odcinek kości miedniczej. Zbudowana jest z trzonu oraz gałęzi. Trzon w tworzy 2/5 panewki kości miednicznej. Na brzegu tylnym kości znajduje się wydatny kolec kulszowy, do którego przyczepia się więzadło krzyżowo - kolcowe ograniczające otw...