Gdzie leży kłębek aortowy?

  • prawy - rowek między aortą a żyłą główną dolną, lewy - między aortą a mięśniem lędźwiowym większym
  • prawy - rowek między aortą a żyłą główną dolną, lewy - między aortą a tętnicą krezkową dolną
  • prawy - między aortą a tętnicą krezkową dolną, lewy - rowek między aortą a żyłą główną dolną

Aorta

Serce .. aorta, z prawej pień płucny. Do podstawy serca zaś wchodzą: żyła główna górna i dolna do przedsionka prawego oraz cztery żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ( prawym i lewym ). Przedsionek pr ... Szkielet serca i zastawki serca .. aortalnej przypada na wysokość lewej okolicy mostkowej III międzyżebrza. Natomiast rzut zastawki pnia płucnego odpowiada połączeniu III żebra lewego z mostkiem. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituch ...

Układ tętniczy .. aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice typu mięśniowego to większość tętnic obwodowych organizmu. Utrzymuj ... Aorta i gałęzie aorty Aorta, nazywana tętnicą główną, jest jedynym naczyniem prowadzącym krew z serca na obwód. Ma kształt laski pasterskiej z zaokrągloną rączką. Średnica aorty waha się średnio między 2 - 3 cm. Aorta uchodzi z lewej komory serca nieco do góry i w stronę ...