Główne mięśnie

anatomia24.pl & główne mięśnie

Pęcherz moczowy .. Główny udział w opróżnianiu pęcherza odgrywają mięśnie brzucha. Następnie dochodzi do rozluźnienia zwieraczy. Unaczynienie tętnicze pęcherza moczowego pochodzi od tętnic pęcherzowych górnych, dolnych oraz odbytniczej środkowej będących odgałęzieniami tętnicy biodrowej wewnętrznej. Układ żylny tworzy... Macica .. głównie z mięśni gładkich i naczyń. Błona śluzowa trzonu zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, których ruch odbywa się w kierunku pochwy. W szyjce nabłonek jednowarstwowy walcowaty sięga do ujścia macicy, gdzie prawidłowo przechodzi w wie...

Układ przewodzący serca .. głównych z przedsionkiem prawym. Wytwarza rytm o częstości 60 - 100 / min. Wygenerowane pobudzenie rozprzestrzenia się na mięsień przedsionkowy i dociera do węzła przedsionkowo - komorowego skąd pobudzenie dociera do mięśnia komór. Węzeł zatokowo - przedsionkowy jest stacją nadrzędną, częstotliwość ... Mięśnie głowy .. Głównym zadaniem mięśni tej okolicy jest zwieranie szpary ust, wysuwanie, uwypuklanie lub chowanie ust, obniżanie lub pociąganie kąta ust ku górze. Biorą one, zatem czynny udział w mówieniu, śmianiu się, gwizdaniu czy ssaniu. Mięśnie znajdujące się w otoczeniu nozdrzy powodują ich zwieranie lub rozw...

Mięśnie szyi .. głów. Rozpoczyna się na końcu mostkowym obojczyka i powierzchni przedniej rękojeści mostka, kończy na wyrostku sutkowatym kości skroniowej oraz bocznej części kości potylicznej. W pozycji leżącej umożliwia podniesienie głowy, zaś przy ustalonej głowie unosi mostek ( podczas wdechu ). Przy jednostron... Mięśnie ramienia .. głów: głowy długiej i krótkiej. Głowa długa rozpoczyna się na łopatce, w okolicy nad panewką stawu ramiennego, a głowa krótka na wyrostku kruczym łopatki. Obie głowy łączą się następnie ze sobą w jeden mięsień biegnący ku dołowi i do przodu kończący się na kości promieniowej przedramienia. Wynika st...

Mięśnie ręki .. głównej grupy: mięśnie kłębu, kłębika i środkowe dłoni. Do mięśni kłębu należą: odwodziciel krótki, zginacz krótki, przeciwstawiacz i przywodziciel. Mięśnie te posiadają przede wszystkim przyczepy na paliczku kciuka. Dzięki temu możliwe jest odwodzenie i przeciwstawianie lub przywodzenie kciuka, zgi... Mięśnie kończyny dolnej .. głównym narządem ruchu człowieka. Stąd kończyna dolna często narażona jest na urazy. Jednak w obrębie kończyn dolnych ( zwichnięcia, złamania ) są one rzadsze w porównaniu z kończyną górną. Ze względu na przyjęcie pionowej postawy ciała kończyny dolne są elementem podporowym ciała. Podczas chodzenia...

Mięśnie uda .. głów kończących się jednym wspólnym ścięgnem na rzepce i kości piszczelowej. Są to mięsień prosty uda, obszerny pośredni, przyśrokowy i boczny. Poza funkcją prostowania stawu kolanowego, mięsień prosty dzięki swym przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skła... Mięśnie dna miednicy .. Głównym zadaniem mięśnia jest wzmocnienie dna miednicy. Unaczynienie: tętnica krzyżowa boczna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem, który obejmuje odbytnicę. Ma kształt owalny. Znajduje się zewnęt...