Gradient ciśnienia krwi

anatomia24.pl & gradient ciśnienia krwi

Fizjologia oddychania .. gradientem ciśnień, czyli od wartości ciśnienia gazu większego do mniejszego. Ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych wynosi 100mmHg, we krwi tętniczej 75 - 100mmHg, żylnej 35 - 40mmHg. W przypadku dwutlenku węgla ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucny i krwi tętniczej wynosi okoł... Układ krążenia .. gradient ciśnienia ). Krew płynie od miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o ciśnieniu niższym. Ciśnienie tętnicze jest wynikiem pulsacyjnego wyrzutu krwi z komór i odpowiedzi tętnic na ich rozciąganie. Prawidłowo ciśnienie skurczowe wynosi około 12 mm Hg, a rozkurczowe około 80 mm Hg. Do układu kr...