Jak położona jest przednia ściana żołądka?

  • przylega do wątroby
  • leży bezpośrednio do przodu od śledziony
  • leży bezpośrednio do przodu od trzustki

ściana żołądka

Żołądek .. ścianę przednią sąsiaduje z wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz śledzioną. Od zewnątrz pokry ... Jelito cienkie .. ściany jelita cienkiego obejmuje otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. mal ...

Okrężnica .. ściach, nie posiada kosmków. Poza tym na zewnętrznej powierzchni ściany występują tu trzy pasma błony mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby ...