Ile sznurów można wyróżnić w istocie białej rdzenia kręgowego?

  • dwa: przedni i tylny
  • trzy: przedni, tylny, boczny
  • trzy: przedni, tylny, przyśrodkowy

Istota białą rdzenia

Ośrodkowy układ nerwowy .. istoty szarej i białej. Istota szara utworzona przez komórki nerwowe leży najbardziej zewnętrznie pokrywając istotę białą w głąb, której tworzy również skupiska zwane jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgow ... Rdzeń kręgowy .. istota szara w kształcie litery H oraz otaczająca ją istota biała. Uwypuklona do przodu istota szara tworzy rogi przednie, zaś ku tyłowi dłuższe rogi tylne. W rogach przednich znajdują się komórki ruchowe wysyłające aksony przez korzenie przednie. W ...