Różnice między jelitem grubym i cienkim

anatomia24.pl & różnice między jelitem grubym i cienkim

Jelito czcze i jelito kręte .. różnią się między sobą strukturą. Średnica światła jelita czczego jest większa, błona mięśniowa grubsza a śluzowa posiada liczne kosmki. Pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń poniżej poprzecznicy, pomiędzy wstępnicą i zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - ...