Jakie więzadła należą do więzadeł stawu biodrowego?

  • więzadło kulszowo-udowe, więzadło biodrowo-udowe
  • warstwa okrężna, więzadło biodrowo-lędźwiowe
  • więzadło promieniste i więzadło biodrowo-lędźwiowe

Staw biodrowy

Kręgosłup .. stawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na sie ... Obręcz miednicza .. Staw biodrowy jest połączeniem panewki kości miedniczej z głową kości udowej. Panewkę pogłębia znacznie obrąbek panewkowy będący strukturą włóknistą. Staw wzmacniają więzadła: biodrowo - udowe, łonowo - udowe, kulszowo - udowe i więzadło głowy kości ...