Jaka struktura płuca dzieli się na grona?

  • płaty
  • płaciki
  • zraziki

Gronka

Drzewo oskrzelowe .. gronkiem płucnym, elementarną jednostką czynnościową płuc. Budowa ściany oskrzeli początkowo przypomina budowę tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występu ... Płuca .. gronek. Platy i zraziki oddzielone są przegrodami łącznotkankowymi. Każde z płuc wyglądem swym przypomina stożek w związku, z czym wyróżnić można powierzchnię boczną ( żebrową ), przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Powierzchnia boc ...