Prawidłowa postawa ciała

anatomia24.pl & prawidłowa postawa ciała

Układ mięśniowy .. prawidłowej postawy ciała i wykonywanie ruchów dowolnych. Tworzą one grupy mięśni współdziałających podczas wykonywania ruchu oraz mięśnie działające przeciwstawnie ( antagonistycznie ). Podział topograficzny mięśni: mięśnie głowy i szyi, mięśnie kończyny górnej, mięśnie kończyny dolnej, mięśnie grz... Mięśnie stopy .. prawidłowej postawy ciała zarówno w pozycji stojącej, jak i podczas chodzenia czy biegania. Stąd występują tu nieznaczne różnice w porównaniu z kończyną górną. Przede wszystkim palce są zdecydowanie krótsze i mają ograniczoną ruchomość. Na stopie występuje sklepienie podłużne i poprzeczne umożliwiaj...

Móżdżek .. prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów precyzyjnych, zamaszystych, niezborności ruchowej, obniżenia napięcia mięśni oraz trudności w utrzymywaniu prawidłowej postawy i równowagi ciała. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV ...