Do czego służą łąkotki stawie kolanowym?

  • pogłębiają powierzchnię stawową kości piszczelowej
  • pogłębiają powierzchnię stawową kości udowej
  • pogłębiają powierzchnię stawową rzepki

łąkotka

Układ kostno-stawowy .. łąkotki, kaletki maziowe, obrąbki stawowe. Wyróżnia się stawy proste ( utworzone przez dwie kości ) oraz złożone ( wiele kości ) oraz stawy jednoosiowe tj. zawiasowy, obrotowy i wieloosiowe np. eliptyczny, siodełkowaty, kulisty. Dorota Kozera A. Boch ... Kości uda .. łąkotkami ( łac. menisci ). Łąkotka przyśrodkowa jest większa w porównaniu z boczną. Staw kolanowy wzmacniają: więzadło rzepki, więzadła poboczne ( strzałkowe i piszczelowe ), więzadło podkolanowe skośne, podkolanowe łukowate, poprzeczne kolana oraz ...