W jakiej liczbie występują węzły chłonne trzewne?

  • 5
  • 10
  • 20

Węzły chłonne trzewne

Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...