Jaki mięsień napina wargi głosowe?

  • mięsień nalewkowy
  • mięsień pierścienno-tarczowy
  • mięsień tarczowo-nalewkowy zewnętrzny

Wargi głosowe

Krtań .. wargi głosowe, przyśrodkowe powierzchnie chrząstek nalewkowatych tworzą szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści ...