Jaki jest stosunek piramidy do oliwki w rdzeniu przedłużonym?

  • bocznie od piramidy znajduje się oliwka
  • bocznie od oliwki znajduje się piramida
  • na przeciwko oliwki leży piramida

Rdzeń przedłużony

Ośrodkowy układ nerwowy .. rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od których odch ... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości ksz ...

Rdzeń kręgowy .. rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości pierwszego i drugiego kręgu lędźwiowego, jako stożek rdzeniowy, od którego odchodzi nici końcowa. Od zewnątrz rdzeń kręgowy otoczony jest przez opony, czyli 3 łącznotkankowe błony i płyn mózgow ...