Przebieg tętnic i żył

anatomia24.pl & przebieg tętnic i żył

Nasieniowód .. przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodzi na wzgórku nasiennym. Unaczynienie nasieniowodu stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu wiciowatego i pęcherzowego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych. Unerwienie pochodz... Powrózek nasienny .. przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasieniowodu, splot nasieniowodu, splot nerwowy jądrowy, naczynia limfatyczne, tętnice dźwigacza jądra, gałąź płciową nerwu płcio...

Jelito grube .. przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żył... Układ żylny .. przebiegu tętnic płucnych. Z każdej wnęki biegną dwie żyły płucne górna i dolna. Prowadzą one utlenowaną w płucach krew i nie mają zastawek. W większości przypadków żyły towarzyszą tętnicom. Krew spływa do serca przez żyłę główną górną ( łac. vena cava superior ), która powstaje z połączenia dwóch ż...