Gdzie występują wzgórki górne i wzgórki dolne blaszki pokrywy?

  • w kresomózgowiu
  • w międzymózgowiu
  • w śródmózgowiu

Wzgórki

Międzymózgowie .. wzgórze, wzgórze i nadwzgórze, zawzgórze, niskowzórze i komorę trzecią. Podwzgórze położone jest w części dolnej międzymózgowia. Podwzgórze uwypukla się do przodu w postaci guza popielatego a do dołu, jako lejek łączący się z przysadką. Przysadka jes ... Śródmózgowie .. wzgórki: górne stanowiące podkorowy ośrodek wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) oraz dolne należące do układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona jest szyszynka. Poniżej wzgórków dolnych odchodzi nerw ...

Unaczynienie mózgu .. wzgórze, ciało prążkowane, oraz przednią część kory mózgowej. Tętnica środkowa unaczynia również wzgórze, ciało prążkowane, dolną i boczną część, a tętnica tylna mózgu tylną część kory mózgowej. Naczynia żylne mózgowia pozbawione są zastawek i uchodz ...