Jaką funkcję pełni mięsień krawiecki?

  • zgina staw biodrowy, prostuje staw kolanowy
  • prostuje staw biodrowy, zgina staw kolanowy
  • zgina staw biodrowy, zgina staw kolanowy

Mięsień krawiecki

Mięśnie uda .. mięsień krawiecki oraz czworogłowy uda. Mięsień czworogłowy uda ( łac. quadriceps femoris ) mieści się na powierzchni przedniej uda i zbudowany jest z czterech głów kończących się jednym wspólnym ścięgnem na rzepce i kości piszczelowej. Są to mięsień ...