Jakie zbiorniki są mniejszą częścią zbiornika podstawnego?

  • zbiornik dołu bocznego mózgu, zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy
  • zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy, zbiornik blaszki krańcowej
  • zbiornik dołu bocznego mózgu, zbiornik blaszki krańcowej