Gdzie uchodzi przewód wyprowadzający ślinianki przyusznej?

  • w górnej powierzchni dna jamy ustnej w fałdzie przyusznym
  • do przedsionka jamy ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego
  • na brodawce przyusznej do przedsionka jamy ustnej

ślinianka przyuszna

Jama ustna .. ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Ślinianki .. ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ogranic ...