Przepona odbytu

anatomia24.pl & przepona odbytu

Pęcherz moczowy .. przeponą moczowo - płciową, zaś u mężczyzn z gruczołem krokowym, pęcherzykami nasiennymi, bańkami nasieniowodów i odbytnicą. Umocowanie pęcherza odgrywa istotną rolę przy zwiększaniu jego objętości. U kobiet pęcherz moczowy łączy się ze spojeniem łonowym za pomocą więzadeł łonowo - pęcherzowych, u m... Pochwa .. przeponę moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i góry do przodu i ku dołowi. Kształtem s...

Przełyk .. przeponowej lewej. Naczynia żylne łączą się tworząc sploty leżące pod śluzówką. Występuje tu połączenie układu żyły wrotnej i głównej górnej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów szyjnych głębokich oraz śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: ... Odbytnica .. przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy leżąca nad przeponą miednicy nosi nazwę bańki odbytnicy, pozostała tworzy kanał odbytu, którego ściany przylegają do siebie i oddalają się od siebie w chwili oddawania kału. W górnej części swojego przebiegu o...

Dno miednicy .. przeponą miednicy, mniejsza przeponą moczowo - płciową. Obie przepony mięśniowe posiadają swoje powięzie, które okrywają je na górnej i dolnej powierzchni. Przepona miednicy złożona jest z mięśnia dźwigacza odbytu leżącego w części przedniej oraz mięśnia guzicznego znajdującego się w części tylnej p... Mięśnie dna miednicy .. przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzieli się na dwie części: mięsień łonowo - guziczny ( przednią ) oraz biodrowo - guziczny ( tylna ...