Boczny

anatomia24.pl & boczny

Nerka .. boczny, wklęsły brzeg przyśrodkowy, biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia jest zaokrąglona i przylega do otrzewnej, a tylna nieco spłaszczona. Biegun górny skierowany jest przyśrodkowo, dolny bocznie, przez co bieguny dolne są od siebie bardziej oddalone w stosunku do biegunów górnych. Brzeg b... Pęcherz moczowy .. boczne. Moczowody uchodzą do dna pęcherza, a bardziej do przodu wychodzi cewka moczowa. Pęcherz moczowy mieści się w obrębie miednicy mniejszej, do tyłu od spojenia łonowego, a do przodu od odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. Od góry i tyłu pęcherz ...

Nos .. boczne, również trójkątne, są nieruchome u góry oraz ruchome w swojej części dolnej tworzącej skrzydła nosa. Trzecia powierzchnia, tylna, jest strukturą umowną przechodzącą w jamę nosową. Brzeg przedni stanowi grzbiet nosa przechodząc ku górze w nasadę nosa ( miejsce połączenia z czołem ), a ku doło... Jama nosowa .. boczna zawiera małżowiny nosowe ( dolna, środkowa, górna ) wpuklające się do wewnątrz. Poniżej i bocznie od małżowin znajdują się przewody nosowe. Małżowina nosowa dolna ułożona jest równolegle do ściany dolnej jamy nosowej, poniżej ogranicza ona przewód nosowy dolny, który ku tyłowi przechodzi w uj...

Krtań .. bocznych ku tyłowi do chrząstek nalewkowatych biegną fałdy błony śluzowej zwane fałdami nalewkowo - nagłośniowymi. Dolna część nagłośni łączy się odpowiednim więzadłem z powierzchnią tylną chrząstki tarczowatej. Jama krtani Jama krtani utworzona jest przez chrząstki tworzące ścianę przednią ( chrząs... Oskrzela główne .. bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniejszy, zaś oskrzele lewe przebiega niemal poziomo. Ponadto oskrzele lewe jest dłuższe i biegnie pod łukiem aorty. Różnica obejmuje również przekrój, który w przypadku oskrzela prawego jest nieco większy i stwarza lepsze warunki dla lokalizacji ciała...

Płuca .. boczną ( żebrową ), przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Powierzchnia boczna jest największa, wypukła i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsła. Przylega do kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuc... Jądro .. boczną oraz przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wynosi średnio 4 - 5 cm, szerokość 2,5 cm. Oba jądra znajdują się w worku mosznowym oddzielone od siebie przegrodą worka mosznowego. Moszna jest wypukleniem ściany brzucha zbudowanym ze skóry, tkanki podskórnej i za...

Nasieniowód .. bocznej miednicy ku dołowi i do tyłu. Ostatnim zgięciem zawraca przyśrodkowo do dna pęcherza moczowego ( część miednicza ). Nasieniowód w części miedniczej pokryty jest otrzewną. Nasieniowód zarówno prawy jak i lewy zakończone są bańką nasieniowodu. Poszerzony odcinek obu nasieniowodów ma budowę gru... Pęcherzyk nasienny .. boczna z ścianą miednicy mniejszej. Wydzielina pęcherzyków nasiennych zawiera enzymy, fruktozę, witaminę C, które powodują rozcieńczenie nasienia i pobudzają ruchy plemników. Unaczynienie stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu pęch...

Gruczoł krokowy .. boczną i przyśrodkową. Gruczoł krokowy położony jest w miednicy. Wierzchołkiem skierowany jest do przodu i góry, przylega do przepony moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie ... Prącie .. boczne ciał jamistych sąsiadują z licznymi dopływami żyły. Natomiast powierzchnia dolna z ciałem gąbczastym prącia. Ciała jamiste odpowiedzialne są za wzwód. Ciało gąbczaste w stosunku do poprzednich struktur jest dłuższe i cieńsze. W jego przebiegu wyróżnia się właściwie ciało gąbczaste, koniec tyl...

Jajnik .. bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika biegnie więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzuszeniem otrzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ściany miednicy i obejmującym jajnik. Wymienione więzadła tworzą strukturę stabilizującą jajnik, mimo tego umożliwiają mu ... Jajowód .. boczną do ściany miednicy. Po prawej stronie sąsiaduje z wyrostkiem robaczkowatym, po lewej z esicą. Podobnie jak jajnik, jajowód otulony jest otrzewną, i stanowi górny brzeg więzadła szerokiego macicy. Obie blaszki otrzewnej kontaktują się poniżej jajowodu, pomiędzy nimi przebiegają naczynia i włók...

Macica .. bocznych otrzewna biegnie w kierunku ściany miednicy ( do boku ) w postaci więzadła szerokiego macicy. Zawartość miedzy obu blaszkami otrzewnej nosi nazwę przymacicza. Zawiera ono tkankę tłuszczową, łączną, splot żylny maciczny i pochwowy, tętnicę maciczną, naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek ... Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. boczna zachodzi nad łechtaczkę tworząc fałd zwany napletkiem łechtaczki, natomiast część przyśrodkowa zbiega się na dolnej powierzchni łechtaczki tworząc wędzidełko łechtaczki. Do tyłu wargi sromowe mniejsze łączą się w wędzidełko warg sromowych. Między napletkiem a żołędzią łechtaczki, podobnie jak...

Przedsionek pochwy .. bocznie od tylnej części przedsionka pochwy. Podczas stanu zapalnego, ujście gruczołu ulega zaczerwienieniu. W czasie stosunku lub przed produkowana tu wydzielina nawilża przedsionek pochwy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia czł... Podwzgórze .. bocznie z niskowzgórzem, torebką wewnętrzną i pasmem wzrokowym, a ku tyłowi łączy się z nakrywką konarów mózgu. Do przodu podwzgórze przechodzi w pole przedwzrokowe. Między podwzgórzem a przysadką pozostaje ścisły związek. Struktury te połączone są między sobą lejkiem złożonym z włókien nerwowych i ...

Tarczyca .. bocznych. Z zewnątrz tarczyca przypomina wyglądem literę H, gdzie poprzeczną część stanowi węzina. Płaty boczne nie zawsze są symetryczne, a dodatkowo prawy płat jest zwykle większy. Ze względu na położenie gruczołu można wyróżnić powierzchnię przednią i tylną oraz biegun górny i dolny. Powierzchnia... Przytarczyce .. bocznych tarczycy. Górne przytarczyce leżą między bocznym płatem a gardłem na wysokości chrząstki pierścieniowatej. Dolne przytarczyce mieszczą się zwykle w okolicy dolnego bieguna płata bocznego, między gałęziami tętnicy tarczowej dolnej. Jednak położenie przytarczyc nie jest symetryczne i cechuje ...

Nadnercza .. boczny i przyśrodkowy. Objęte są dodatkowo torebką włóknistą. Nadnercza swoją powierzchnią tylną przylega do części lędźwiowej przepony. Od przodu nadnercze lewe znajduje się w sąsiedztwie torby sieciowej, żołądka, tętnicy śledzionowej i trzustki. Prawe zaś graniczy z żyłą główną dolną, wątrobą i ot... Ślinianki .. bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podcza...

Aorta i gałęzie aorty .. bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna jest krótsza od lewej. Oba naczynia biegną bocznie w stosunku do tchawicy, krtani i przełyku. W górnym odcinku każde naczynie ulega poszerzeniu, co nosi nazwę zatoki szyjnej. W miejscu tym występują liczne włókna nerwu błędnego. W miejscu poszerzenia tętnica sz... Węzły chłonne .. boczne, pachowe piersiowe, pachowe podłopatkowe, pachowe środkowe i szczytowe. Węzły chłonne klatki piersiowej: piersiowo - nabrzuszne, mostkowe, międzypiersiowe, międzyżebrowe oraz trzewi: śródpiersiowe przednie, śródpiersiowe tylne i środkowe ( tchawiczo - oskrzelowe, oskrzelowo - płucne, płucne, ...

Mięśnie głowy .. boczny i przyśrodkowy. Mięśnie mimiczne Sklepienie czaszki pokryte jest przez mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołowe oraz szczątkowe skroniowo - ciemieniowe. Oba mięśnie tworzą wspólne rozcięgno zwane czepcem ścięgnistym mocno połączonym ze skórą głowy. Mięsień potyl... Mięśnie szyi .. bocznej szyi. Jest płaski i ma kształt prostokąta. Biegnie od okolicy podobojczykowej na wysokości II i III żebra do góry i kończy się powyżej brzegu żuchwy. Do funkcji mięśnia należy zmniejszenie ucisku na żyłę szyjną zewnętrzną przez uniesienie skóry szyi. Jest również mięśniem mimicznym, ponieważ...

Mięśnie obręczy barkowej .. bocznym brzegu łopatki i szyjce a kończy na guzku większym kości ramiennej. Powoduje obrót kończyny na zewnątrz. Natomiast większy swój początek posiada na grzbietowej powierzchni kąta łopatki a koniec na guzku mniejszym kości ramiennej. Odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia i obrócenie go... Mięśnie ramienia .. bocznej i przyśrodkowej. Pierwsza z nich rozpoczyna się na łopatce tuż poniżej panewki tworzącej staw ramienny. Pozostałe biorą swój początek na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszystkie głowy łączą się w jedno ścięgno kończące się na wyrostku łokciowym kości łokciowej. Działanie mięśnia uwidacz...

Mięśnie przedramienia .. boczny. Funkcją mięśni jest zginanie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie ręki, zginanie i przywodzenie ręki, zginanie palcy. Unaczynienie mięśni grupy przedniej pochodzi od tętnicy ramiennej, łokciowej i promieniowej. Większość mięśni zaopatrzona jest we włókna nerwowe nerwu pośrodkowego op... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. boczny uda, zasłaniacz zewnętrzny. Mięsień lędźwiowy większy współtworzy ścianę tylną jamy brzusznej, ponieważ przebiega od bocznej części trzonów kręgów Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś b...

Mięśnie uda .. boczny. Poza funkcją prostowania stawu kolanowego, mięsień prosty dzięki swym przyczepom początkowym na kości biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśnie przywodzące kończynę. Znajdują się one na przyśrodkowej stronie uda biegnąc od kości miedniczej do... Mięśnie podudzia .. boczną zawierającą mięśnie strzałkowe. Mięśnie podudzia zaopatrywane są w krew przez tętnicę piszczelową przednią i tylną oraz strzałkową. Do grupy przedniej należą trzy silne mięśnie tj. piszczelowy przedni, prostownik długi palców, prostownik długi palucha, które rozpoczynają się na kościach podud...

Mięśnie grzbietu .. boczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki. Drugą powierzchowną grupą są mięśnie kolcowo - żebrowe rozpoczynające się podobnie do poprzednich a kończące na żebrach. Są to mięśnie zębate tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolic... Mięśnie klatki piersiowej .. bocznej klatki piersiowej. Ma kształt nieco czworokątny i przykryty jest w swojej górnej części mięśniem piersiowym większym. Rozpoczyna się na dziewięciu górnych żebrach skąd włókna przylegając bezpośrednio do klatki piersiowej biegną bocznie i ku tyłowi od strony żebrowej do brzegu przyśrodkowego ...

Przepona .. Bocznymi brzegami przepona przytwierdzona jest do ściany klatki piersiowej, stąd podział na część lędźwiową, żebrową i mostkową. Część lędźwiowa rozpoczyna się na wysokości dwóch pierwszych kręgów lędźwiowych. Grubość przepony w tym miejscu może sięgać nawet 1 cm. W porównaniu do pozostałej grubości... Mięśnie brzucha .. boczny lędźwi. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus externus abdominis ) ma kształt spłaszczonego czworokąta. Rozpoczyna się na zewnętrznej powierzchni żeber ( od V do XII żebra ) do przodu od mięśnia zębatego przedniego i najszerszego grzbietu. Włókna mięśnia biegną następnie ...

Dno miednicy .. bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje się pomiędzy przedsionkiem pochwy a odbytem, ma długość niespełna 2,5 cm. U mężczyzn jest nieco dłuższe. Dno miednicy utworzone jest przez dwie warstwy mięśni, większa warstwa nazywa się przeponą miednicy, mniejsza przeponą moczowo - płciową. Ob... Mięśnie dna miednicy .. boczna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem, który obejmuje odbytnicę. Ma kształt owalny. Znajduje się zewnętrznie w stosunku do zwieracza wewnętrznego. Główną częścią mięśnia jest część środkowa ...

Mózgoczaszka .. bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem dla kości nosowych. Na wewnętrznej powierzchni kości mieści się otwór ślepy, powyżej biegnący pionowo grzebień czołowy oraz bruzda zato... Twarzoczaszka .. bocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną. Małżowina nosowa dolna ogranicza jamę nosową, wchodząc w skład jej ściany bocznej. Ma kształt podłużny. Znajduje się pod małżowiną nosową środkową kości sitowej. Poniżej małżowiny nosowe...

Jamy i doły czaszki .. boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzrokowy kości klinowej. Jama nosowa przedzielona jest przegrodą na dwie części. Ścianę górną tworzy kość nosowa, czołowa, sitowa i klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez koś... Kręgosłup .. bocznych powierzchniach trzonów w miejscu połączenia z łukami kręgowymi. Żebra I, XI i XII łączą się tylko z jednym kręgiem, pozostałe z powierzchnią stawową utworzoną przez dwa sąsiednie kręgi. Wyrostki kolczyste I - VIII, dłuższe w porównaniu z kręgami szyjnymi, przebiegają dachówkowato i zachodzą...

Klatka piersiowa .. Bocznie od niego, obustronnie, wcięcia obojczykowe. Poniżej mieszczą się wcięcia żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeber ( I - VII ). Wcięcie dla żebra pierwszego położone jest na bocznej powierzchni rękojeści mostka, drugie na granicy rękojeści z trzonem, zaś dla żebra VII na granicy pomiędzy trzo... Kości obręczy barkowej .. boczny i dolny. Powierzchnia żebrowa znajduje się na wysokości od II do VII żebra. Na powierzchni grzbietowej, zewnętrznej, przebiega mniej więcej poprzecznie grzebień łopatki ( od brzegu przyśrodkowego do kąta bocznego ) i kończy wyrostkiem barkowym. Z wyrostkiem barkowym łączy się obojczyk. Zagłęb...

Kość ramienna .. boczny i przyśrodkowy. Na powierzchni tylnej nadkłykcia przyśrodkowego mieści się bruzda dla nerwu łokciowego. Pomiędzy obu nadkłykciami znajduje się powierzchnia stawowa do połączenia z kośćmi przedramienia ( łokciową i promieniową ). Część dla kości łokciowej ma kształt bloczka, łączy się z wcięci... Kości przedramienia .. boczny. Posiada powierzchnię stawową dla połączenia z kośćmi nadgarstka oraz wcięcie łokciowe dla połączenia z kością łokciową. Powierzchnia stawowa dla kości nadgarstka jest wklęsła, część boczna łączy się z kością łódeczkowatą, przyśrodkowa z księżycowatą. Na końcu dalszym znajduje się położony bo...

Obręcz miednicza .. bocznie znajduje się zagłębienie, czyli panewka stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz przesłonięty w większości błoną zasłonową. Przez pozostawiony otwór przechodzą naczynia i nerwy zasłonowe. Kość biodrowa Kość biodrowa ( łac. o... Kości uda .. boczny. Oba kłykcie są bardziej wypukłe ku tyłowi, gdzie przedzielone są dołem międzykłykciowym. Na powierzchni przedniej oba kłykcie są ze sobą połączone i wytwarzają powierzchnię rzepkową. Powierzchnie boczne kłykci są uwypuklone i zwane odpowiednio nadkłykciem przyśrodkowym i bocznym. Rzepka Rzep...

Kości podudzia .. boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międzykłykciowej znajdują się małe guzki międzykłykciowe, natomiast do przodu i do tyłu pola międzykłykciowe. Na kłykciu bocznym z tyłu i boku znajduje się powierzchnia stawowa dla... Kości stopy .. bocznych mieszczą się powierzchnie stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pięć kości długich...

Ośrodkowy układ nerwowy .. boczne i tylne. W słupach przednich znajdują się komórki czuciowe, natomiast tylnych ruchowe. Boczne zaś są komórkami wegetatywnymi i znajdują się wyłącznie w odcinku piersiowym. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. ... Kresomózgowie .. boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ciemieniowy od skroniowego oraz mniejsza bruzda środkowa ( tzw. Rolanda ) oddzielająca płat czołowy od ciemieniowego. Każda z półkul składa się z czterech płatów. Od przodu znajdują się kolejno płaty: czołowe, ciemieniowe, potyliczne, po ...

Międzymózgowie .. bocznymi leżącymi powyżej i bocznie w stosunku do komory trzeciej. Komora trzecia komunikuje się z jamą podpajęczynówkową i zatokami opony twardej przez trzy otwory: pośrodkowy ( Magendiego ) i dwa boczne ( Luschki ). W komorze czwartej znajduje się wiele struktur m.in. jądra nerwów czaszkowych od V... Móżdżek .. bocznie od niego leżący płat środkowy, czyli migdałek móżdżku. Powierzchnia zewnętrzna półkul móżdżku pokryta jest licznymi szczelinami i zakrętami. Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i wpływa na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów prec...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. Bocznie od piramid znajduje się uwypuklenie zwane oliwką. Rdzeń przedłużony zbudowany jest głównie z komory czwartej, zawiera jądra nerwów czaszkowych ( językowo - gardłowego, błędnego, podjęzykowego ). W rdzeniu przedłużonym mieści się szereg ośrodków odpowiedzialnych za najważniejsze dla życia fun... Rdzeń kręgowy .. boczny i tylny. Między bruzdą pośrodkową tylną a boczną tylną znajduje się dodatkowo bruzda pośrednia tylna, która dzieli sznur tylny na przyśrodkowo leżący pęczek smukły oraz bocznie - pęczek klinowaty. Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczna jest wewnętrznie położona istota szara w ksz...

Nerwy czaszkowe .. boczny ). Nerw twarzowy ( n. VII ) unerwia mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania praw... Autonomiczny układ nerwowy .. boczne rdzenia kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajdują się na przebiegu włókien odprowadzających, dlatego wyróżnia się włókna przedzwojowe i zazwojowe. W części współczulnej włókna przedzwojowe są krótkie, zwój leży w bliskiej odległości od rdzenia kręgowego, włókna zazwojowe biegną do nerwów r...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obecne się trzy otwory, którymi płyn mózgowo - rdzeniowy odpływa do jamy podpajęczynó... Unaczynienie mózgu .. boczną część, a tętnica tylna mózgu tylną część kory mózgowej. Naczynia żylne mózgowia pozbawione są zastawek i uchodzą do zatok żylnych opony twardej, skąd odpływają do żyły szyjnej wewnętrznej. Występuje układ żylny głęboki i powierzchowny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka...

Oko .. boczny odwodzi, a górny i dolny obracają gałkę oczną do góry i do dołu. Mięsień skośny górny obraca gałkę oczną ku dołowi i przyśrodkowo, natomiast skośny dolny ku górze i do boku. Za unerwienie mięśni odpowiadają nerw okoruchowy, bloczkowy ( mięsień skośny górny ) oraz odwodzący ( mięsień prosty bo... Ucho .. boczny i przedni ułożone do siebie prostopadle. Każdy kanał zakończony jest bańką, w której mieści się narząd osklepkowy odpowiedzialny za ruch obrotowy, zaś łagiewka i woreczek posiadają narząd otolitowy odpowiedzialny za obieranie bodźców: przyśpieszenie liniowe, przyciąganie ziemskie i generowani...