Miejsce przyczepów mięśni

anatomia24.pl & miejsce przyczepów mięśni

Krtań .. miejsce przyczepu dla mięśnia pierścienno - nalewkowatego, nalewkowatego oraz przede wszystkim więzadła głosowego. Wierzchołek każdej z chrząstek zagina się ku tyłowi i do środka łącząc z chrząstkami różkowatymi. Inne, chrząstki klinowate w postaci dwóch niewielkich chrząstek występujących niestale ... Układ mięśniowy .. miejsca przyczepu. Ścięgno jest łącznotkankowym tworem stanowiącym przedłużenie mięśnia. Mięsień może mieć jeden ( większość mięśni ), dwa ( mięsień dwugłowy ramienia ), trzy ( mięsień trójgłowy ramienia ) a nawet cztery brzuśce ( mięsień czworogłowy uda ). Ponadto mięśnie mogą się różnić kształtem...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. miejscach przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia biodrowego. Do grupy tylnej należą mięśnie: gruszkowaty, poślad... Mięśnie grzbietu .. miejsce przyczepu. Występują tu mięśnie: kolcowo - poprzeczne ( mięśnie płatowate ), krzyżowo - grzbietowe ( biodrowo - żebrowy, najdłuższy, kolcowy ), poprzeczno - kolcowe, międzykolcowe, międzypoprzeczne oraz podpotyliczne. Wszystkie unerwione są przez nerwy rdzeniowe. Mięśnie warstwy głębokiej zg...

Twarzoczaszka .. miejscem przyczepu niektórych mięśni szyi, gardła czy języka. Nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi kościami. Żuchwa Żuchwa ( łac. mandibula ) jest największą kością twarzoczaszki. Jest nieparzysta i najbardziej ruchoma w porównaniu do innych kości. Kształtem swym przypomina wygiętą podkowę... Kręgosłup .. miejscem przyczepu dla mięśni grzbietu. Natomiast pozostałe dwie pary tworzą połączenia z sąsiednimi kręgami. Kręgi szyjne Kręgi szyjne ( łac. vertebrae cervicales ) mają charakterystyczny wygląd, który pozwala je odróżnić od pozostałych kręgów. Ich wyrostki kolczyste zakończone są guzkowato, a popr...

Obręcz miednicza .. miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata dla połączenia stawowego z kością krzyżową. Grzebień biodrowy to pogrubiony i wypukły górny brzeg talerza. Ku przodowy wytwarza kole...