Co po powietrze zapasowe płuc?

  • ilość powietrza, która może być wydalona po spokojnym, zwykłym wydechu
  • ilość powietrza, która pozostaje w płucach po najsilniejszym wydechu
  • ilość powietrza, która zostaje dostarczona do płuc po najsilniejszym wdechu

Powietrze zapasowe

Fizjologia oddychania .. Powietrze wypełniające płuca można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego ( średnio 500ml ) nazywana jest objętością oddechową. Podczas spokojnego wdechu objętość, jaka może zwiększyć objętość oddechową to wdechowa ob ...