Wyrostek dziobiasty żuchwy

anatomia24.pl & wyrostek dziobiasty żuchwy

Mięśnie głowy .. wyrostka dziobiastego żuchwy. Dzięki temu możliwe jest unoszenie żuchwy do góry wyrażające się zaciskaniem zębów, a także cofnięcie wysuniętej do przodu żuchwy. Mięsień żwacz ( łac. musculus masseter ) ma kształt czworoboczny i krótki przebieg. Składa się z części powierzchownej i głębokiej. Biegnie...