Co to jest koło tętnicze mózgu?

  • przeplatające się ze sobą gałęzie tętnicy podstawnej
  • przeplatające się ze sobą gałęzie tętnic szyjnych wewnętrznych
  • przeplatające się ze sobą gałęzie tętnicy podstawnej i tętnic szyjnych wewnętrznych

Koło tętnicze mózgu

Aorta i gałęzie aorty .. koło tętnicze. W miejscu tym tętnica szyjna wewnętrzna oddaje tętnice dla mózgowia: tętnicę łączącą tylną i przednią, naczyniówkową, przednią mózgu i środkową mózgu. Tętnica szyjna zewnętrzna ( łac. arteriae carotis externa ) po podziale kieruje się ...