Jak jest zamknięte ujście pochwy u dziecka i dziewicy?

  • przez hymen
  • przez clitoris
  • przez bulbi vestibuli

Ujście pochwy

Macica .. ujściem macicy. U kobiet, które jeszcze nie rodziły ujście ma kształt okrągły, natomiast u kobiet, które rodziły otwór ma kształt szerokiej szczeliny tworzącej wargę przednią i tylną. Duże znaczenie ma ułożenie macicy w stosunku do pochwy. Należy zwr ... Pochwa .. ujście przechodzi do przedsionka pochwy. U dzieci i dziewic ujście zasłonięte jest błoną dziewiczą, czyli fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa ...

Przedsionek pochwy .. ujście pochwy. Kształt i wielkość ujścia są osobniczo zmienne i zależą od aktywności seksualnej oraz przebytych porodów. W głębi ujścia pochwy mogą uwidocznić się jej ściany. Do przedsionka uchodzą ponadto gruczoły przedsionkowe mniejsze produkujące ...